مرکزتجارت جهانی

مرکزتوسعه صادرات فناوری ومحصولات صنایع ایران با حضورمراکز علمی (دانشگاه ها)صاحبان صنایع ومراکز پارک های علم وفناوری ،شتاب دهنده ها،استارت آپ ها،کارآفرینان ونحبگان

درباره ما

0

اعضا

0

رویداد

0

User profiles

0

Sold items

آمار

خلاصه امارو وضعیت خدمات شبکه تجاری

چرامارا انتخاب میکنید

سامانه مدیریت استارتاپ ورویدادها

سامانه جامع ایجادرویدادها وهمایشها وهمچنین ایجاد استارتاپ وجذب همکاریا تیم

مدیریت مستقل خدمات

مدیریت مستقل با امکانات جامع ومنحصربفردبرای معرفی خدمات وکسب کار خودتان

امکانات جامع تبلیغاتی واموزشی

دارای امکانات منحصربفردبرای تبلیغات واموزش از قبیل ویدویی ،صوتی،عکس،تبلیغات کلیکی وغیره

دسته بندی تمام مشاغل

دارای نمایشگاه دائمی وفروشگاه معرفی خدمات ومحصولات وارائه بی واسطه ان به بازارهدف

فرصت های شغلی

ارائه خدمات شغلی درهمه مشاغل

تفاهم نامه بین المللی

این مرکزبا امضاء تفاهم نا مه های های بین المللی باآفریقای شمالی بسترمناسبی برای توسعه تجارت درکشورهای فوق ایجادنموده است که می تواندفرصت مناسبی برای سرمایه گذاری ایجادکند

اعضاء ویژه وحامیان

Blogs

تماس باما

دفتر

982166399053+----09013509529

021

irnet.co0@gmail.com

فروشگاه مرکزی

021

واحد پشتیبانی

021

  • مرکزتجارت جهانی انلاین
  • درباره ما
  • آمار
  • چرامارا انتخاب میکنید
  • اعضاء ویژه وحامیان
  • Testimonials
  • Blogs
  • تماس باما