فریبرزکریمی

Lives in تهران, ایران Male
by on December 23, 2017
بنام خدا فریبرز کریمی، معاونت اقتصادی توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی گفت: گسترش صنعت توریسم و گردشگری ورزشی که یکی از اصلی ترین زیر شاخه های گردشگری سلامت می باشد، نقش و تاثیر بسزائی در هویت بخشی به صنعت گردشگری و پویا سازی آن دارد. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، وی در ادامه افزود: مشارکت در بخشهای مختلف ورزشی فعال و یا غیرفعال و طریق سازماندهی عوامل تجاری و اقتصادی از کشور مبدا به کشور مقصد و یا هرگونه اجرای تورهای ورزشی در رشته های مختلف که مبحث اصلی توریسم ورزشی می باشد یکی از ...
53 views 0 likes