شتاب دهنده تک
از on 12 خرداد, 1397
119 views
بنام خدا محاسبه NPV برای یک کسب و کار، یکی از راههایی است که نشان می دهد یک برای سرمایه گذاری مورد تایید می باشد یا خیر. این مفهوم در واقع بر اساس تغییر ارزش پول در طول زمان می باشد. به طور مثال فکر می کنید کدامیک از موارد زیر بهتر می باشد؟ ۱. انتخاب اول: همین امروز ۱۰۰۰ دلار دریافت کنید. ۲. انتخاب دوم: در طول دو سال ۱۱۰۰ دلار دریافت کنید. در نگاه اول شاید انتخاب دوم بهتر به نظر بیاید، به این دلیل که پول نقد بیشتری به دست می آوریم. اما موردی که باید توجه کنیم این است که ارزش آن در طول دو سال با توجه به نرخ بهره به چه صورت خواهد بود. با فرض نرخ بهره ۵٪ ، ۱۰۰۰ $ بعد از ۲ سال به ارزش ۱،۱۰۲.۵۰ $ خواهد بود. بنابراین ارزش آینده انتخاب اول، ۱۱۰۲.۵۰ $ خواهد بود در مقابل گزینه ۲ با مقدار ۱۱۰۰ $ اگر ما به مدت ۲ سال صبر کنیم. بنابراین، انتخاب گزینه ۱ $ ۱۰۰۰ بهتر می باشد. از NPV برای محاسبه در جهت معکوس استفاده می شود. به جای محاسبه ارزش آینده پول امروز، تمام درآمد فعلی و آینده و هزینه ها را به ارزش فعلی محاسبه می کنیم. دوباره با استفاده از مثال بالا، ارزش حال انتخاب اول ۱۰۰۰ $ است، و ارزش فعلی انتخاب دوم ۹۹۷.۷۳ $ می باشد. علاوه بر ارزش های پولی، ما نیز نیاز داریم نرخ (به نام نرخ تنزیل) مورد استفاده قرار گیرد و تعداد سال (یا دوره) نیز محاسبه شود.. در زیر چند تا سناریو مورد بررسی قرار میگیرد: سناریو اول: یک کسب و کار با سرمایه اولیه ۱۰۰,۰۰۰ دلار و بر اساس افزایش تعداد کاربر و ثابت ماندن هزینه: در این مورد ما به نرخ تنزیل ۱۰ درصد نیاز داریم تا این کسب و کار نسب به گذاشتن پول در بانک سودآور تر باشد. NPV بر اساس سود و زیان در پایان هر سال و تعداد سالها و در نهایت جمع همه این مقادیر با هم به دست می آید. • سال اول ۰: -$۱۰۰,۰۰۰/(۱+۱۰%)^۰ = -$۱۰۰,۰۰۰ • سال ۱ : $۱۵,۰۰۰/(۱+۱۰%)^۱ = $۱۳,۶۳۶.۳۶ • سال ۲ : $۵۷,۰۰۰/(۱+۱۰%)^۲ = $۴۷,۱۰۷.۴۴ • بقیه… بر اساس جمع سود و زیان که برابر ۶۵۵,۰۰۰ دلار می باشد NPVبرابر است با ۴۱۴،۷۳۰ دلار سناریو دوم: سرمایه اولیه کمتر ولی هزینه جذب مشتری بیشتر می باشد و تعداد جذب مشتری نیز بیشتر می باشد ولی جمع تعداد مشتری ها برابر می باشد. در اینجا کل سود ۴۰،۰۰۰ $ بالاتر از سناریوی اول میباشد، اما زمانی که ما آنها را با محاسبه NPV نگاه ما می بینیم که سناریو ۲ با NPV از ۳۹۴،۵۱۷.۵۱ $ بدتر می باشد.به این دلیل که هزینه های زیادی در اوایل پروژه رخ می دهد که تاثیر زیادی در ارزش فعلی دارد. بنابراین هر دو پروژه مورد تایید می باشند، چون NPV آنها بعد از ۵ سال با نرخ تخفیف ۱۰٪ مثبت بوده است، اما برای انتخاب بهترین پروژه بر اساس پیش بینی های بالا سناریو ۱ بهترین انتخاب است. سناریو سوم: در اینجا به نظر می رسد این پروژه سود خوبی به میزان ۴۲،۵۰۰ $ دارد، اما زمانی که محاسبه NPV محاسبه می شود ارزش منفی – ۵۹۷۴.۳۵ $ به دست می آیدو این به این معنی است که این پروژه برای سرمایه گذاری مناسب نمی باشد. ارزش فعلی خالص (NPV) یک ابزار بسیار مهم برای مقایسه ارزش ابتکارات یا پروژه های مختلف است. اطمینان حاصل کنید که نرخ تنزیل را می دانید و همچنین تعداد سالهایی که مقایسه میشود. NPV نشان می دهد که حتی اگر یک محصول سود ارائه دهد به آن معنا نیست که یک سرمایه گذاری خوب برای کسب و کارمی باشد.