علی اصغربرهمند
از on 10 دی, 1396
224 views
بنام خدا بر اساس مطالعات انجام شده توسط تیم تحقیقاتی این پروژه بررسی ها و ارزیابی ها نشان می دهد که استفاده از فاکتور ها و پیش نشانگر های اکولوژیکی در امر زلزله می تواند ضریب اطمینان ما را در پیش بینی زلزله قبل از وقوع افزایش دهد به طوری که نتایج حاصله از مطالعات زلزله های دنیا و روش هایی که تا کنون در پیش بینی زلزله مطر ح شده است مارا به این امر رهنمود می سازد که با توجه و مطالعه برروی عوامل اکولوژیکی احتمال خطای کمتری به همراه دارد . مشاهده پیش نشانگر های مختلف اکولوژیکی و گزارش شدن بخشی از آنها توسط مردم از جمله تغییر رنگ آب رودخانه ها ، تغییر دما و سطح آب های تالاب ها و مرداب ها در زلزله بم نشانگر این مهم است که به هر روی می توان در این راه تلاش کرد و انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرایی انتظار دستیابی به نتایج قابل توجه هم حتی در کوتاه مدت برای پیش بینی زلزله را داشت. موضوعیت اصلی پروژه پیشنهادی در این طرح انجام مطالعه و سپس اجرای آن بر روی ساخت تالاب های مصنوعی در محل گسل ها و کانون های اصلی احتمال پیش بینی قبل از وقوع زلزله میباشد
پست شده در: نوآوریها
logo-samandehi