بنام خدا بازاریابی ویروسی به مردم این امکان را می دهد تا از محصولات و سرویس های شما بصورت رایگان استفاده کنند. این امکان در جهت چندبرابر کردن و سرعت بخشیدن به فروش شما در اینترنت بسیار موثر خواهد بود. ایده پنهان در بازاریابی ویروسی این است که شما تبلیغ خود را به همراه جایزه ای در اختیار دیگران برای استفاده یا هدیه آن به دیگران ، قرار می دهید. ۱٫ به دیگران اجازه دهید از مقاله های شما برای استفاده در وب سایت، مجله الکترونیکی، خبرنامه ها و کتب الکترونیکی خود بهره مند شوند.منبع و امکان ...
479 views 0 likes
بنام خدا 1. به مشتريان بالقوه هميشه با اين ديد نزديك شويد كه به آنها خواهيد فروخت. 2. هميشه به توصيه ديگران درباره سر و وضع و نحوه حضورتان گوش كنيد. 3. اگر مي خواهيد ديگران به حرفتان اعتقاد پيدا كنند اعتماد به نفس داشته باشيد. 4. سخنان خود را ضبط و اشكالات آن را برطرف كنيد. 5. مطالب و مهارتهايي را كه فرا مي گيرد مرتبا مرور و تمرين كنيد. 6. نياز واقعي مشتري را سريعا شناسايي كنيد و آن را برآورده سازيد. 7. به مشتري به چشم يك دوست نگاه كنيد نه به چشم دشمن 8. ممكن است چيزهاي...
62 views 0 likes
بنام خدا در این بخش به بیان تعریف بازاریابی و مفاهیم مختلف آن خواهیم پرداخت. بازاریابی با فروش تفاوت دارد. به نحوی که باید گفت، فروش تنها بخشی کوچک از مفهوم و عملیات بازاریابی است. تعریف بازاریابی به صورت ساده: ایجاد هماهنگی در همه ی امور و فعالیت های مجموعه در جهت رشد فروش. در اینجا لازم است تا نسبت به مفاهیم مورد نیاز برای شناخت بازاریابی پرداخته شود. نیاز (need): احساس نیاز به یک خدمت را گویند. خواسته (want): پر رنگ شدن احساس نیاز موجب ایجاد خواسته می شود. تقاضا (demand): یع...
427 views 1 like