به نام خدا به‌منظور آشنایی با مزایا و یا حتی دلیل و چرایی استفاده از مشاوره ‌های مدیریتی، قبل از هر چیز باید با فرایند مشاوره مدیریت آشنا شد. باید بیان داشت که، مشاوران از طریق دانش و تخصص خود از طریق راهنمایی در دسترسی به اهداف و حل کردن مشکلات کسب ‌و کارها، به آن‌ها کمک می‌کنند[1]. صاحبان کسب ‌و کارها معمولاً با هدف رشد و تکمیل مهارت‌های کارکنانشان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها مشاوران را به خدمت می‌گیرند. از طرف دیگر وجود مشاوران در کسب‌ و کارها به‌دلیل داشتن نگرشی متفاوت و ترسیم دورنمای موقعیتی...
10 views 0 likes
  International Professional Standard for Exhibition Organisers and Event Professionals Based on the high quality of the programme and UFI’s reputation for excellence, the UFI-Exhibition Management Degree (UFI-EMD) is valued and appreciated across the exhibition industry and around the globe. Keep an eye on this page for any future EMD programmes. In the meantime contact us at emd@ufi.org. UFI-EMD in Macau (China) –  2019 Macau was hosting the UFI-EMD for the 6th time. ...
16 views 0 likes
بنام خدا هدف این نوشتار، از مجموعه فایل های کاربردی و فشرده آن است که به کارآفرینان ،» چکیده موضوعات کلیدی « نوپا و نیز مدیران پرمشغله کمک کند تا مشکلات و فرصتهای آنی را لحظاتی کنار بگذارند و به مسائل حیاتی بیندیشند. در واقع، این چکیده به شناسایی مسائل کلیدی میپردازد که موفقیت یا شکست کسبوکارهای کوچک و متوسط را تعیین میکنند. نکات مورد بررسی در این چکیده:  اولویتهای همیشگی شما  حداقل سازی ریسک ها  بهبود بهرهوری  برنامهریزی استراتژیک  رعایت قوانین و مقررات  دریافت کمک و مشاور...
76 views 0 likes
بنام خدا 👈هشت ضرب‌ المثل‌ مدیریتی جالب از سراسر دنیا به شرح ذیل می باشد : 😉 جامایکا : قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو دهن گنده . ✍️ تفسیر: تا وقتی به کسی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن. 😉 هاییتی : اگر میخواهی جوجه‌هایت سر از تخم بیرون آورند ، خودت روی تخم‌مرغ ها بخواب . ...
66 views 0 likes