دسته: کارمند
Business Sizes: 1 - 50
هدف/ماموریت شغل-
ساماندهی وهماهنگی اموراداری مربوط به واحد خدمت
Operating Hours:
Timezone : Asia/Tehran
دوشنبه
12:00 am - 04:00 am
Founder:
فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
Contact Information:
Phone
021-42701000
Fax
021-88795252
ایمیل
Additional Information
سامانه منابع انسانی:
Description:
بنام خدا
مسئولیت های اصلی
تشمیل پرونده ودرج اطلاعات درسیستم،بایگانی اسناد مدارک،هماهنگی جلسات مدیریت،پاسخ گویی به ارباب رجوع
نوان میزان تسلط
سرعت عمل بالا متوسط
مهارت کار تیمی متوسط
مهارت ارتباط موثر متوسط
توانایی یادگیری مستمر متوسط
عنوان میزان تسلط
مجموعه آفیس ضعیف
مسلط به تایپ و نامه نگاری اداری ضعیف

Suggested Businesses

HR Specialis
دفترمرکزی ایرانسل کارمند
More Info
(0)

1 Member(s)

0 Review(s)