شبکه تلوزیونی ایران کالا

Lives in تهران, ایران Male
About Me
بنام خدا
معرفی
در سالهای اخیر پس از ارائه مفهوم اقتصاد مقاومتی و تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی توس...View More
Friends
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
There are no new feeds to view at this time.