شرکت تیوا ماشین آریا

Lives in اردبیل, ایران Male
About Me
بنام خدا
شرکت تیوا ماشین آریا با 30 سال سابقه ماشین سازی وراه اندازی خطوط تولیداتوماسیون صنعتی درایر...View More
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
شرکت تیوا ماشین آریا
شرکت تیوا ماشین آریا
Load More