797 بازدیدها
بنام خدا
در این بخش به بیان تعریف بازاریابی و مفاهیم مختلف آن خواهیم پرداخت.
بازاریابی با فروش تفاوت دارد. به نحوی که باید گفت، فروش تنها بخشی کوچک از مفهوم و عملیات بازاریابی است.
تعریف بازاریابی به صورت ساده:
ایجاد هماهنگی در همه ی امور و فعالیت های مجموعه در جهت رشد فروش.
در اینجا لازم است تا نسبت به مفاهیم مورد نیاز برای شناخت بازاریابی پرداخته شود.
نیاز (need): احساس نیاز به یک خدمت را گویند.
خواسته (want): پر رنگ شدن احساس نیاز موجب ایجاد خواسته می شود.
تقاضا (demand): یعنی نیازی که پس از تبدیل شدن به خواسته موجب ایجاد تقاضا شده است.
کالا: کالا انواع مختلفی دارد که به صورت کوتاه هر کدام را معرفی می گردد.
۱- کالای مصرفی
۲- کالای واسطه ای
۳- کالای ضروری
۴- کالای تجملی
مبادله: دریافت هر چیزی به صورت ما به ازایی را مبادله گویند.
معامله: توافق، تبادل و دریافت و پرداخت بین دو یا چند طرف را معامله گویند.
بازار: مجموعه ای است از کسانی که به صورت بالقوه می توانند مشتری محصول باشند.
نظر به تعریف مختصر این مفاهیم می توان بازاریابی را به شرح ذیل تعریف مجدد نمود:
تلاش برای بالفعل نمودن نیازها و خواست های بالقوه بازار را بازاریابی گویند .
تعریف بازاریابی
تعریف بازاریابی
گستردگی مفهوم بازاریابی موجب تعریف های بسیار متفاوت از بازاریابی شده است.
تغاریف مختلف هر کس بعضاً ناشی از تجربه های مختلف از فرآیند بازاریابی است.
در اینجا به بیان چند نمونه از تعاریف افراد مطرح در زمینه بازاریابی در سطح جهان خواهیم پرداخت.
۱- پیتر دراکر (یکی از تاثیرگذارترین افراد در شکل‌دهی اصول و اساس تجارت مدرن)
بازاریابی چارچوب یک تجارت است که باید از نگاه مشتری دیده شود.
۲- رجیس مک‌کِنا (بازاریاب مشهوری که علاوه بر کار با اپل ، مایکروسافت و … به نام بازاریاب اسطوره ای مشهور است)
بازاریابی تمام چیز یک تجارت است.
۳- فیلیپ کوتلر (چهره ی تأثیرگذار بازاریابی در جهان و مؤلف ده ها کتاب در زمینه بازاریابی)
بازاریابی ساز و کاری اجتماعی است که در آن همه با توجه به نیاز و تولید به تبادل محصول و خدمات خود با یکدیگر می پردازند.
تعریف بازاریابی و نتیجه
مقالات بسیار زیادی در مورد مفهوم و تعریف بازاریابی در قرن حاضر در دنیا وجود دارد. روند توسعه و پیشرفت علوم، موجب توسعه و پیشرفت مفهوم و علم بازاریابی نیز گردیده است.
امروزه امکان آغاز کسب و کاری موفق و حتی کوچک بی آنکه چیزی از مفاهیم و تعریف بازاریابی بدانیم بسیار کم است.
بد نیست اشاره شود که امروزه تعداد بسیار زیادی از افراد؛ آگاهی و شناخت نسبت به بازاریابی و مدیریت کسب و کار را در الویت خود قرار داده اند.
پست شده در: بازاریابی
logo-samandehi