209 views
بنام خدا #آموزش ✅در دنیای مالی افراد به دو گروه دارای نیاز مالی و دارای مازاد منابع مالی تقسیم میشوند. افراد دارای نیاز مالی عموما بنگاه های تولیدی نظیر شرکت ها، کارخانه ها و موسسات میباشند و نیاز مالی آنها به جهت توسعه و سودآوری بنگاه است و در طرف دیگر پس انداز خانوار ها مازاد منابع مالی اصلی اقتصاد هر کشوری می باشد. قرار داد های مالی هر یک تاریخ و سررسید که زمان تعهد مالی آنها را شامل می شود. ✅منابع مالی دو وجهه دارند. یکی از آنها وجهه مقداری است و دومین وجهه نیز زمان است. به عنوان مثال یک خانواده ممکن است منبع مالی خود را برای تنها چند هفته نیاز نداشته باشد و بعد از گذشت چند هفته نیاز به هزینه کردن منابع خود پیدا کند . صرفا در همان چند هفته ای که به منابع خود نیازی ندارد میتوان گفت این خانواده دارای مازاد منابع مالی است. بنگاه ها هم چنین وضعیتی دارند.گاهی یک تولیدکننده تنها برای چند روز به منابع مالی نیاز دارد و گاهی هم برای سال ها نیاز به منابع مالی پیدا میکند. ✅همانطور که میدانیم بازار مکانی برای برطرف کردن نیازهاست. بازار جایی است که دو نیاز متفاوت کمبود و مازاد در کنار هم قرار می‌ گیرند. در واقع در بازار تقاضای نیازمند و مازاد تولید عرضه کننده را کنار هم فرآهم می آورد. هنگامی که این عرضه و تقاضا با هم رو به رو شوند معامله در بازار شکل میگیرد و قیمت معامله تعیین می شود.کسی که تقاضا کرده است باید بهای نداشتن منبع مورد نیاز خود را بپردازد که به آن بهای معامله یا قیمت کالا میگویند. ✅در یک نظام اقتصادی خانوار ها داری مازاد منابع مالی(از محل پس انداز های خود) هستند. بنابراین در بازار های مالی منابع خود را در اختیار بنگاه هایی قرار میدهند که کمبود منابع دارند. اما زمان این نیاز ها و کمبود ها همانطور که اشاره کردیم متفاوت است. در طبقه بندی نظام مالی، بازار های مالی را بر اساس سررسید قرار داد های آن، به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم میکنند. در بازار پول نیاز های مالی کوتاه مدت پاسخ داده میشود و قرارداد هایی با سر رسید کمتر از یکسال در آن معامله میشود. اما بازار سرمایه برای مبادله منابع مالی با سررسید های بلند مدت شکل گرفته است . همچنین قرار داد هایی که نشان دهنده ی مالکیت شرکت میباشند و منابع را در ازای سر رسید بینهایت در اختیار شرکت قرار می‌دهند. به عنوان مثال سهام نیز در این بازار مورد معامله قرار می ‌گیرد. ✅در ایران اغلب تصور میشود صرفا به بازار سهام بازار سرمایه میگویند درصورتی که در بازار سرمایه انواع اوراق مشارکت ، سهام ، صکوک و دیگر اوراق بدهی نیز مورد معامله میگیرد. ✅در کشور ما وظیفه بازار پول را اغلب بانک ها برعهده دارند و با جذب پس انداز از مردم و ارائه وام های کوتاه مدت زیر یکسال نیاز های کوتاه مدت بنگاه ها را پاسخ می ‌دهند. البته در بیشتر مواقع وام های بلند مدت بیش از یکسال نیز ارائه داده و بخشی از وظیفه بازار سرمایه را نیز انجام میدهند. که این به دلیل قدرتمند نبودن و نو پا بودن بازار سرمایه نسبت به بازار پول است. 🔴پایش شبکه کارآفرینی، کسب و کار و اقتصاد @payesh1
کلمات کلیدی: آموزش
logo-samandehi