از: on 11 تیر, 1398
به نام خدا مرکز جامع ورسمی معرفی رویدادهای تجاری وعلمی فن آوری درایران وجهان و برگزاری رویدادهای داخلی وبین المللی و همچنین معرفی وبازاریابی بین المللی و داخلی خدمات ، محصولات ودانش ایران با امضاءتفاهم نامه های بین المللی جهت صادرات خدمات ومحصولات وبرگزاری نمایشگاه های برون مرزی واعزام هیئت های تجاری برای جذب سرمایه خارجی ویاسرمایه گذاری درسایرکشورها واطلاع ازکلیه رویدادهای برگزارشده در یک روز در کل ایران وگوشه های از جهان برای مقایسه وانتخاب بهترین مرجع برای ارائه خدمات  دربازار هدف   ومر...
447 views 0 likes
logo-samandehi