پیشنهادشده

HR Specialis

کارمند

دفترمرکزی ایرانسل

0 check-in

مسئول دفتر

کارمند

فرشگاه های زنجیره ای افق ...

0 check-in
اشتراک کسب و کارها
دسته:
مکان:
Radius(mile):
ایمیل:
مسئول دفتر
فرشگاه های زنجیره ای افق کوروش کارمند
سایراطلاعات
هدف/ماموریت شغل- ساماندهی وهماهنگی اموراداری مربوط به واحد خدمت
logo-samandehi