برای تغییرمجددعکس خودبکشید
لغو
ذخیره

برنامه نوآوران (شبکه افق)

مستقر در تهران, ایران مرد
درباره من
بنام خدا کانال رسمی پروژه تلویزیونی تئوری دهم؛ اولین مرجع رسانه‌ای فرآیند نوآوری در کشور https://t.m...نمایش بیشتر
دوستان
تائیدیه
Please login to verify this پروفایل
برنامه نوآوران (شبکه افق)
ویدئویی به اشتراک گذاشته
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
برنامه نوآوران (شبکه افق)
به روز کرده تصویر پروفایل را.
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
برنامه نوآوران (شبکه افق)
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
برنامه نوآوران (شبکه افق)
ویدئویی به اشتراک گذاشته
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
برنامه نوآوران (شبکه افق)
ویدئویی به اشتراک گذاشته
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
برنامه نوآوران (شبکه افق)
ویدئویی به اشتراک گذاشته
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
برنامه نوآوران (شبکه افق)
ویدئویی به اشتراک گذاشته
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
برنامه نوآوران (شبکه افق)
ویدئویی به اشتراک گذاشته
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
برنامه نوآوران (شبکه افق)
ویدئویی به اشتراک گذاشته
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
برنامه نوآوران (شبکه افق)
ویدئویی به اشتراک گذاشته
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
مواردبیشتر