درباره من
بنام خدا دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمان های دولتی ...نمایش بیشتر
تائیدیه
Please login to verify this پروفایل
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانDBAوMBA
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانDBAوMBA
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانDBAوMBA
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانDBAوMBA
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانDBAوMBA
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانDBAوMBA
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانDBAوMBA
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانDBAوMBA
اولین نفری باشید که این موضوع را می پسندید
مواردبیشتر
logo-samandehi