شبکه تلوزیونی ایران کالا

زندگی میکند در تهران, ایران مرد
درباره من
بنام خدا معرفی در سالهای اخیر پس از ارائه مفهوم اقتصاد مقاومتی و تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی ت...نمایش بیشتر
دوستان
Verification
Please login to verify this پروفایل
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
شبکه تلوزیونی ایران کالا
به روز کرده تصویر پروفایل را.
Be the first person to like this
شبکه تلوزیونی ایران کالا
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
Be the first person to like this
Load More